::   :: 

      

    11 - 4:37

yat s yat orid (machi) yat f yat


klo maymodan 9lsisn rad orin abla yan yiwi wasif d tmghartidross darn gis izan

asi awal lik isalan ador tasit awal lik isdsan

: 18
: 06/11/2010

    

      


 ::   :: 

 
: